Igazolás

Igazolást kiállító üzemeltető adatai
Újonnan létesült közművezeték alapadatai
(Út/utca/tér, házszám, helyrajzi szám(ok))
méter
A geodéziai bemérés pontosságának minősítése